พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from NOW ON AIR.

q select pid from dex_product where pid<>'18222' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4975,5796,19344,10776,2380,20270,1544,4843,3038,6456,20069,13186,7777,4042,3376,3438,3654,13613 Array ( [0] => 4975 [1] => 5796 [2] => 19344 [3] => 10776 [4] => 2380 [5] => 20270 [6] => 1544 [7] => 4843 [8] => 3038 [9] => 6456 [10] => 20069 [11] => 13186 [12] => 7777 [13] => 4042 [14] => 3376 [15] => 3438 [16] => 3654 [17] => 13613 )