พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Third single release from NOW ON AIR.

q select pid from dex_product where pid<>'18222' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22495,3651,22157,2665,18468,5444,21809,23546,1546,9386,5241,4701,3349,5617,10888,2698,4332,1328 Array ( [0] => 22495 [1] => 3651 [2] => 22157 [3] => 2665 [4] => 18468 [5] => 5444 [6] => 21809 [7] => 23546 [8] => 1546 [9] => 9386 [10] => 5241 [11] => 4701 [12] => 3349 [13] => 5617 [14] => 10888 [15] => 2698 [16] => 4332 [17] => 1328 )