สินค้าเหลือน้อย

10,400 BAHT
add to cart

Five-disc Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. Features lives of both day 1 and day 2. Also includes making-of and bonus video newly taken for this release. Comes with a deluxe booklet.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18220' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11759,17432,17426,1395,17848,18214,21342,19061,1398,19535,21021,1392,17022,17427,20766,17431,18223,17425 Array ( [0] => 11759 [1] => 17432 [2] => 17426 [3] => 1395 [4] => 17848 [5] => 18214 [6] => 21342 [7] => 19061 [8] => 1398 [9] => 19535 [10] => 21021 [11] => 1392 [12] => 17022 [13] => 17427 [14] => 20766 [15] => 17431 [16] => 18223 [17] => 17425 )