สินค้าเหลือน้อย

7,050 BAHT
10400 BAHT
add to cart

Five-disc Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. Features lives of both day 1 and day 2. Also includes making-of and bonus video newly taken for this release. Comes with a deluxe booklet.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18220' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10153,1397,13720,20764,17430,17424,22185,1390,1389,17427,21341,20188,24442,25208,17423,1391,1394,18216 Array ( [0] => 10153 [1] => 1397 [2] => 13720 [3] => 20764 [4] => 17430 [5] => 17424 [6] => 22185 [7] => 1390 [8] => 1389 [9] => 17427 [10] => 21341 [11] => 20188 [12] => 24442 [13] => 25208 [14] => 17423 [15] => 1391 [16] => 1394 [17] => 18216 )