สินค้าเหลือน้อย

9,400 BAHT
10400 BAHT
add to cart

Five-disc Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. Features lives of both day 1 and day 2. Also includes making-of and bonus video newly taken for this release. Comes with a deluxe booklet.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18220' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23855,1397,17425,17434,1396,18216,20765,1395,1391,17424,18972,24721,21342,14478,1389,24949,17423,14444 Array ( [0] => 23855 [1] => 1397 [2] => 17425 [3] => 17434 [4] => 1396 [5] => 18216 [6] => 20765 [7] => 1395 [8] => 1391 [9] => 17424 [10] => 18972 [11] => 24721 [12] => 21342 [13] => 14478 [14] => 1389 [15] => 24949 [16] => 17423 [17] => 14444 )