พรีออเดอร์

9,400 BAHT
10400 BAHT
พรีออเดอร์

Five-disc Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. Features lives of both day 1 and day 2. Also includes making-of and bonus video newly taken for this release. Comes with a deluxe booklet.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18220' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10699,18971,18475,20764,18223,22185,17425,19616,17429,21325,15544,1392,1765,1398,11631,13720,22410,17431 Array ( [0] => 10699 [1] => 18971 [2] => 18475 [3] => 20764 [4] => 18223 [5] => 22185 [6] => 17425 [7] => 19616 [8] => 17429 [9] => 21325 [10] => 15544 [11] => 1392 [12] => 1765 [13] => 1398 [14] => 11631 [15] => 13720 [16] => 22410 [17] => 17431 )