สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart

Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. This edition features footage of day 1 performed on Oct. 7, 2017.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18216' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10699,20767,19535,1764,17429,1394,1389,17434,18214,18475,20766,15544,20764,1393,21325,17423,1392,20694 Array ( [0] => 10699 [1] => 20767 [2] => 19535 [3] => 1764 [4] => 17429 [5] => 1394 [6] => 1389 [7] => 17434 [8] => 18214 [9] => 18475 [10] => 20766 [11] => 15544 [12] => 20764 [13] => 1393 [14] => 21325 [15] => 17423 [16] => 1392 [17] => 20694 )