สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart

Blu-ray featuring live footage of "THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!" held at Nippon Budokan on Oct. 7-8, 2017. This edition features footage of day 2 performed on Oct. 8, 2017.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'18214' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17425,17848,20999,13720,17433,21341,1391,11630,14447,21798,18223,18971,18973,17432,21342,17431,20766,15544 Array ( [0] => 17425 [1] => 17848 [2] => 20999 [3] => 13720 [4] => 17433 [5] => 21341 [6] => 1391 [7] => 11630 [8] => 14447 [9] => 21798 [10] => 18223 [11] => 18971 [12] => 18973 [13] => 17432 [14] => 21342 [15] => 17431 [16] => 20766 [17] => 15544 )