พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Hangyaku Sei Million Arthur" intro theme by Ayaka Ohashi. Kaguya Edition.

q select pid from dex_product where pid<>'18212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18659,23615,22978,5906,14131,5675,9209,9126,22971,22970,5506,21696,21564,5920,21201,18464,6870,21335 Array ( [0] => 18659 [1] => 23615 [2] => 22978 [3] => 5906 [4] => 14131 [5] => 5675 [6] => 9209 [7] => 9126 [8] => 22971 [9] => 22970 [10] => 5506 [11] => 21696 [12] => 21564 [13] => 5920 [14] => 21201 [15] => 18464 [16] => 6870 [17] => 21335 )