พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Hangyaku Sei Million Arthur" intro theme by Ayaka Ohashi. Kaguya Edition.

q select pid from dex_product where pid<>'18212' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8256,6863,22728,21736,17659,6199,19700,22799,8936,22272,7436,5270,2684,21591,10765,2731,9975,6064 Array ( [0] => 8256 [1] => 6863 [2] => 22728 [3] => 21736 [4] => 17659 [5] => 6199 [6] => 19700 [7] => 22799 [8] => 8936 [9] => 22272 [10] => 7436 [11] => 5270 [12] => 2684 [13] => 21591 [14] => 10765 [15] => 2731 [16] => 9975 [17] => 6064 )