พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Premiering in October 2018, TV anime "THE IDOLM@STER SideM WakeMini!" announce the release of CD series including main theme and background tracks based on a theme. The theme of first release is "Physical". Includes one main theme song and one instrumental, and a couple of background tracks (subject to change). Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'18211' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11099,24719,10139,20181,24524,1335,19132,19724,11549,23639,11555,1985,13679,14144,11739,10453,13205,24855 Array ( [0] => 11099 [1] => 24719 [2] => 10139 [3] => 20181 [4] => 24524 [5] => 1335 [6] => 19132 [7] => 19724 [8] => 11549 [9] => 23639 [10] => 11555 [11] => 1985 [12] => 13679 [13] => 14144 [14] => 11739 [15] => 10453 [16] => 13205 [17] => 24855 )