สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3435,9245,17182,7346,8389,6658,12472,1210,4206,16722,6296,7907,6188,2822,5176,6989,2702,13188 Array ( [0] => 3435 [1] => 9245 [2] => 17182 [3] => 7346 [4] => 8389 [5] => 6658 [6] => 12472 [7] => 1210 [8] => 4206 [9] => 16722 [10] => 6296 [11] => 7907 [12] => 6188 [13] => 2822 [14] => 5176 [15] => 6989 [16] => 2702 [17] => 13188 )