สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18206' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22569,18211,15539,22574,11554,21713,10139,11552,22713,10453,19724,13203,10140,17223,19136,11553,21711,13679 Array ( [0] => 22569 [1] => 18211 [2] => 15539 [3] => 22574 [4] => 11554 [5] => 21713 [6] => 10139 [7] => 11552 [8] => 22713 [9] => 10453 [10] => 19724 [11] => 13203 [12] => 10140 [13] => 17223 [14] => 19136 [15] => 11553 [16] => 21711 [17] => 13679 )