สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18206' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20181,22574,19134,11552,13205,18211,1985,15785,11470,11555,17224,11469,10177,11546,11099,22569,10139,11739 Array ( [0] => 20181 [1] => 22574 [2] => 19134 [3] => 11552 [4] => 13205 [5] => 18211 [6] => 1985 [7] => 15785 [8] => 11470 [9] => 11555 [10] => 17224 [11] => 11469 [12] => 10177 [13] => 11546 [14] => 11099 [15] => 22569 [16] => 10139 [17] => 11739 )