พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18192' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12050,17088,16496,16492,21431,15148,14699,16486,16491,18784,22155,16498,17087,21433,17089,21432,18447,21435 Array ( [0] => 12050 [1] => 17088 [2] => 16496 [3] => 16492 [4] => 21431 [5] => 15148 [6] => 14699 [7] => 16486 [8] => 16491 [9] => 18784 [10] => 22155 [11] => 16498 [12] => 17087 [13] => 21433 [14] => 17089 [15] => 21432 [16] => 18447 [17] => 21435 )