พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18192' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20013,12008,12010,16491,17086,15148,16498,18193,21432,17082,21433,16494,12005,14719,12006,17085,18450,17089 Array ( [0] => 20013 [1] => 12008 [2] => 12010 [3] => 16491 [4] => 17086 [5] => 15148 [6] => 16498 [7] => 18193 [8] => 21432 [9] => 17082 [10] => 21433 [11] => 16494 [12] => 12005 [13] => 14719 [14] => 12006 [15] => 17085 [16] => 18450 [17] => 17089 )