เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11951,15611,15616,11943,2308,11952,11302,11949,11948,3091,11946,2310,11293,11297,11950,2309,11292,21835 Array ( [0] => 11951 [1] => 15611 [2] => 15616 [3] => 11943 [4] => 2308 [5] => 11952 [6] => 11302 [7] => 11949 [8] => 11948 [9] => 3091 [10] => 11946 [11] => 2310 [12] => 11293 [13] => 11297 [14] => 11950 [15] => 2309 [16] => 11292 [17] => 21835 )