เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2309,14356,11295,11297,11303,11301,2308,11945,11293,11946,11949,11951,11296,11304,11290,11291,11952,2310 Array ( [0] => 2309 [1] => 14356 [2] => 11295 [3] => 11297 [4] => 11303 [5] => 11301 [6] => 2308 [7] => 11945 [8] => 11293 [9] => 11946 [10] => 11949 [11] => 11951 [12] => 11296 [13] => 11304 [14] => 11290 [15] => 11291 [16] => 11952 [17] => 2310 )