พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,880 BAHT
3300 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **


6 Packs/Box
Size: Approx. H90mm
Material: ABS


Lineup:
- SHIRO DARUMA
- CUTIE HONEY DARUMA
- SUMO DARUMA
- ROBOT DARUMA
- KAPIBARA-SAN DARUMA
- RISU DARUMA

q select pid from dex_product where pid<>'18178' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9233,20165,4845,6792,20190,3825,9299,22040,11466,20199,3166,14676,20546,4274,13090,4978,19049,22041 Array ( [0] => 9233 [1] => 20165 [2] => 4845 [3] => 6792 [4] => 20190 [5] => 3825 [6] => 9299 [7] => 22040 [8] => 11466 [9] => 20199 [10] => 3166 [11] => 14676 [12] => 20546 [13] => 4274 [14] => 13090 [15] => 4978 [16] => 19049 [17] => 22041 )