พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

720 BAHT
820 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Material: ABS

[Set Contents]
-Base (big) x2
-Base (small) x2
-Joint x4
-Support pole x2
*Set does NOT include figures.

q select pid from dex_product where pid<>'18167' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8558,9192,20548,9777,6316,19746,10995,1746,21236,5438,5673,5236,1586,8249,1407,5332,1293,6797 Array ( [0] => 8558 [1] => 9192 [2] => 20548 [3] => 9777 [4] => 6316 [5] => 19746 [6] => 10995 [7] => 1746 [8] => 21236 [9] => 5438 [10] => 5673 [11] => 5236 [12] => 1586 [13] => 8249 [14] => 1407 [15] => 5332 [16] => 1293 [17] => 6797 )