พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

10,800 BAHT
12500 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. L200mm
Material: Diecast, ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional front glass x2 types
-Optional front bumper x2 types
-Mirror base

q select pid from dex_product where pid<>'18125' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18109,23512,23161,19572,20864,15780,20690,21657,20688,23500,21497,19982,22615,15722,22620,22702,19980,21757 Array ( [0] => 18109 [1] => 23512 [2] => 23161 [3] => 19572 [4] => 20864 [5] => 15780 [6] => 20690 [7] => 21657 [8] => 20688 [9] => 23500 [10] => 21497 [11] => 19982 [12] => 22615 [13] => 15722 [14] => 22620 [15] => 22702 [16] => 19980 [17] => 21757 )