พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,600 BAHT
1830 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18084' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6314,5141,20989,2025,18550,22146,6956,18065,21650,5172,7897,21881,14347,20353,7152,1546,6253,205 Array ( [0] => 6314 [1] => 5141 [2] => 20989 [3] => 2025 [4] => 18550 [5] => 22146 [6] => 6956 [7] => 18065 [8] => 21650 [9] => 5172 [10] => 7897 [11] => 21881 [12] => 14347 [13] => 20353 [14] => 7152 [15] => 1546 [16] => 6253 [17] => 205 )