พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,200 BAHT
2520 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18081' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18080,18079,18077,10010,18078,10009,10238,11454 Array ( [0] => 18080 [1] => 18079 [2] => 18077 [3] => 10010 [4] => 18078 [5] => 10009 [6] => 10238 [7] => 11454 )