พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,200 BAHT
2520 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18079' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18081,18078,10009,18077,11454,10238,10010,18080 Array ( [0] => 18081 [1] => 18078 [2] => 10009 [3] => 18077 [4] => 11454 [5] => 10238 [6] => 10010 [7] => 18080 )