พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,200 BAHT
2520 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18079' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10009,18077,18081,11454,10238,18080,18078,10010 Array ( [0] => 10009 [1] => 18077 [2] => 18081 [3] => 11454 [4] => 10238 [5] => 18080 [6] => 18078 [7] => 10010 )