พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,600 BAHT
2990 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18078' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18079,10009,18081,10010,10238,11454,18077,18080 Array ( [0] => 18079 [1] => 10009 [2] => 18081 [3] => 10010 [4] => 10238 [5] => 11454 [6] => 18077 [7] => 18080 )