พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,800 BAHT
2060 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18077' and ( pcharacter='263' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10010,11454,18081,18078,10009,18080,10238,18079 Array ( [0] => 10010 [1] => 11454 [2] => 18081 [3] => 18078 [4] => 10009 [5] => 18080 [6] => 10238 [7] => 18079 )