พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,920 BAHT
2200 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18071' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5028,17192,5026,17190,8355,17191,4018,4017,5851,8351,5273,6117,17193,8169 Array ( [0] => 5028 [1] => 17192 [2] => 5026 [3] => 17190 [4] => 8355 [5] => 17191 [6] => 4018 [7] => 4017 [8] => 5851 [9] => 8351 [10] => 5273 [11] => 6117 [12] => 17193 [13] => 8169 )