พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,920 BAHT
2200 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18071' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6117,4017,8355,17190,4018,5851,5026,17192,5028,17193,5273,8351,17191,8169 Array ( [0] => 6117 [1] => 4017 [2] => 8355 [3] => 17190 [4] => 4018 [5] => 5851 [6] => 5026 [7] => 17192 [8] => 5028 [9] => 17193 [10] => 5273 [11] => 8351 [12] => 17191 [13] => 8169 )