พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,720 BAHT
3100 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18028' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15557,202,10433,20479,356,294,16740,359,3841,21484,7405,5917,20140,16518,16522,293,6470,16520 Array ( [0] => 15557 [1] => 202 [2] => 10433 [3] => 20479 [4] => 356 [5] => 294 [6] => 16740 [7] => 359 [8] => 3841 [9] => 21484 [10] => 7405 [11] => 5917 [12] => 20140 [13] => 16518 [14] => 16522 [15] => 293 [16] => 6470 [17] => 16520 )