พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,720 BAHT
3100 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18028' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20610,6538,15557,293,294,7958,7391,3841,7959,5917,16520,22504,297,20140,11111,16515,20919,10346 Array ( [0] => 20610 [1] => 6538 [2] => 15557 [3] => 293 [4] => 294 [5] => 7958 [6] => 7391 [7] => 3841 [8] => 7959 [9] => 5917 [10] => 16520 [11] => 22504 [12] => 297 [13] => 20140 [14] => 11111 [15] => 16515 [16] => 20919 [17] => 10346 )