พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,190 BAHT
1390 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18023' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16172,18262,18022,12240,15950,12529,12456,16964,4904,19361,19674,11505,15947,18266,13306,16599,3905,18246 Array ( [0] => 16172 [1] => 18262 [2] => 18022 [3] => 12240 [4] => 15950 [5] => 12529 [6] => 12456 [7] => 16964 [8] => 4904 [9] => 19361 [10] => 19674 [11] => 11505 [12] => 15947 [13] => 18266 [14] => 13306 [15] => 16599 [16] => 3905 [17] => 18246 )