พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,190 BAHT
1390 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18023' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21129,19657,4891,12241,10524,4903,16157,13323,12451,16965,5886,15934,12040,13861,12453,19361,12037,12817 Array ( [0] => 21129 [1] => 19657 [2] => 4891 [3] => 12241 [4] => 10524 [5] => 4903 [6] => 16157 [7] => 13323 [8] => 12451 [9] => 16965 [10] => 5886 [11] => 15934 [12] => 12040 [13] => 13861 [14] => 12453 [15] => 19361 [16] => 12037 [17] => 12817 )