พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,920 BAHT
2190 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18022' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16177,560,12455,573,16166,16171,1152,13284,5715,12228,18785,11502,14683,19675,14698,12529,19674,13829 Array ( [0] => 16177 [1] => 560 [2] => 12455 [3] => 573 [4] => 16166 [5] => 16171 [6] => 1152 [7] => 13284 [8] => 5715 [9] => 12228 [10] => 18785 [11] => 11502 [12] => 14683 [13] => 19675 [14] => 14698 [15] => 12529 [16] => 19674 [17] => 13829 )