พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

1,920 BAHT
2190 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18022' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18247,11443,4572,7244,11398,308,15945,16610,16153,12781,17823,10341,15410,15412,10623,18785,7366,15396 Array ( [0] => 18247 [1] => 11443 [2] => 4572 [3] => 7244 [4] => 11398 [5] => 308 [6] => 15945 [7] => 16610 [8] => 16153 [9] => 12781 [10] => 17823 [11] => 10341 [12] => 15410 [13] => 15412 [14] => 10623 [15] => 18785 [16] => 7366 [17] => 15396 )