พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,340 BAHT
2680 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18021' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16427,15402,12241,5526,19364,12227,15944,12453,11497,18259,14698,5994,560,7366,6013,17482,13826,12452 Array ( [0] => 16427 [1] => 15402 [2] => 12241 [3] => 5526 [4] => 19364 [5] => 12227 [6] => 15944 [7] => 12453 [8] => 11497 [9] => 18259 [10] => 14698 [11] => 5994 [12] => 560 [13] => 7366 [14] => 6013 [15] => 17482 [16] => 13826 [17] => 12452 )