พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,340 BAHT
2680 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18021' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17319,21126,20627,3902,6898,9489,16419,11483,4200,12237,10991,13343,18254,2925,15397,18020,16421,13869 Array ( [0] => 17319 [1] => 21126 [2] => 20627 [3] => 3902 [4] => 6898 [5] => 9489 [6] => 16419 [7] => 11483 [8] => 4200 [9] => 12237 [10] => 10991 [11] => 13343 [12] => 18254 [13] => 2925 [14] => 15397 [15] => 18020 [16] => 16421 [17] => 13869 )