พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,130 BAHT
2430 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18020' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3901,2272,12041,15426,13326,18254,10550,12784,14683,15417,16431,13013,15952,11144,15691,5548,13881,13315 Array ( [0] => 3901 [1] => 2272 [2] => 12041 [3] => 15426 [4] => 13326 [5] => 18254 [6] => 10550 [7] => 12784 [8] => 14683 [9] => 15417 [10] => 16431 [11] => 13013 [12] => 15952 [13] => 11144 [14] => 15691 [15] => 5548 [16] => 13881 [17] => 13315 )