สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17851' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22490,18355,5208,20592,19080,14959,11721,22401,19409,4197,15885,8298,4837,18552,21756,8650,21854,8832 Array ( [0] => 22490 [1] => 18355 [2] => 5208 [3] => 20592 [4] => 19080 [5] => 14959 [6] => 11721 [7] => 22401 [8] => 19409 [9] => 4197 [10] => 15885 [11] => 8298 [12] => 4837 [13] => 18552 [14] => 21756 [15] => 8650 [16] => 21854 [17] => 8832 )