สินค้าหมด

1,150 BAHT
1400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17851' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8167,22400,19423,21143,16437,8427,7370,18358,14961,14768,21147,19427,11161,8416,10059,3210,9153,16435 Array ( [0] => 8167 [1] => 22400 [2] => 19423 [3] => 21143 [4] => 16437 [5] => 8427 [6] => 7370 [7] => 18358 [8] => 14961 [9] => 14768 [10] => 21147 [11] => 19427 [12] => 11161 [13] => 8416 [14] => 10059 [15] => 3210 [16] => 9153 [17] => 16435 )