สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17849' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6247,18620,18939,5654,491,18176,20835,18543,5171,8279,12487,20117,10759,9505,20543,12887,5238,4975 Array ( [0] => 6247 [1] => 18620 [2] => 18939 [3] => 5654 [4] => 491 [5] => 18176 [6] => 20835 [7] => 18543 [8] => 5171 [9] => 8279 [10] => 12487 [11] => 20117 [12] => 10759 [13] => 9505 [14] => 20543 [15] => 12887 [16] => 5238 [17] => 4975 )