สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,22556,17703,22457,17701,8759,17677,22815,19648,9910,10752,8755,11087,22839,19966,8723,8730,9916 Array ( [0] => 8743 [1] => 22556 [2] => 17703 [3] => 22457 [4] => 17701 [5] => 8759 [6] => 17677 [7] => 22815 [8] => 19648 [9] => 9910 [10] => 10752 [11] => 8755 [12] => 11087 [13] => 22839 [14] => 19966 [15] => 8723 [16] => 8730 [17] => 9916 )