สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,8745,10828,11452,11087,19967,10563,9899,8744,8760,9900,11097,9905,8733,9902,11093,8729,10562 Array ( [0] => 8721 [1] => 8745 [2] => 10828 [3] => 11452 [4] => 11087 [5] => 19967 [6] => 10563 [7] => 9899 [8] => 8744 [9] => 8760 [10] => 9900 [11] => 11097 [12] => 9905 [13] => 8733 [14] => 9902 [15] => 11093 [16] => 8729 [17] => 10562 )