สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,19967,9901,10561,8749,9892,9915,11089,8748,9905,8738,11090,8760,9912,9894,8761,10559,20947 Array ( [0] => 13053 [1] => 19967 [2] => 9901 [3] => 10561 [4] => 8749 [5] => 9892 [6] => 9915 [7] => 11089 [8] => 8748 [9] => 9905 [10] => 8738 [11] => 11090 [12] => 8760 [13] => 9912 [14] => 9894 [15] => 8761 [16] => 10559 [17] => 20947 )