สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,10829,8726,8761,17677,22015,10232,20091,8731,10830,17701,8737,8723,8752,22556,8745,10563,13157 Array ( [0] => 8722 [1] => 10829 [2] => 8726 [3] => 8761 [4] => 17677 [5] => 22015 [6] => 10232 [7] => 20091 [8] => 8731 [9] => 10830 [10] => 17701 [11] => 8737 [12] => 8723 [13] => 8752 [14] => 22556 [15] => 8745 [16] => 10563 [17] => 13157 )