พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third character song release including illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'1753' and ( pcharacter='289' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1756,1751,1327,1754,1752,1757,1755 Array ( [0] => 1756 [1] => 1751 [2] => 1327 [3] => 1754 [4] => 1752 [5] => 1757 [6] => 1755 )