มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'17520' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17512,20067,11051,19287,11065,11054,13141,16063,11064,11060,21747,18551,18687,11063,21558,17029,18990,11057 Array ( [0] => 17512 [1] => 20067 [2] => 11051 [3] => 19287 [4] => 11065 [5] => 11054 [6] => 13141 [7] => 16063 [8] => 11064 [9] => 11060 [10] => 21747 [11] => 18551 [12] => 18687 [13] => 11063 [14] => 21558 [15] => 17029 [16] => 18990 [17] => 11057 )