สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'17519' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13141,11051,15909,11062,11057,18687,15908,11052,17517,11067,11055,15586,19139,11063,17029,15560,11059,18551 Array ( [0] => 13141 [1] => 11051 [2] => 15909 [3] => 11062 [4] => 11057 [5] => 18687 [6] => 15908 [7] => 11052 [8] => 17517 [9] => 11067 [10] => 11055 [11] => 15586 [12] => 19139 [13] => 11063 [14] => 17029 [15] => 15560 [16] => 11059 [17] => 18551 )