สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'17519' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18983,19949,13143,11061,17520,16063,23568,23685,19559,19295,11066,19139,13141,11060,23589,11055,11053,11067 Array ( [0] => 18983 [1] => 19949 [2] => 13143 [3] => 11061 [4] => 17520 [5] => 16063 [6] => 23568 [7] => 23685 [8] => 19559 [9] => 19295 [10] => 11066 [11] => 19139 [12] => 13141 [13] => 11060 [14] => 23589 [15] => 11055 [16] => 11053 [17] => 11067 )