สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16063,19559,15908,18514,15909,18551,17517,19139,19306,11061,11064,2926,11066,17029,16062,18367,13141,20067 Array ( [0] => 16063 [1] => 19559 [2] => 15908 [3] => 18514 [4] => 15909 [5] => 18551 [6] => 17517 [7] => 19139 [8] => 19306 [9] => 11061 [10] => 11064 [11] => 2926 [12] => 11066 [13] => 17029 [14] => 16062 [15] => 18367 [16] => 13141 [17] => 20067 )