สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11064,18368,18983,15909,11060,11056,11063,18367,19287,20055,11054,15186,19295,20056,11051,18686,11052,11061 Array ( [0] => 11064 [1] => 18368 [2] => 18983 [3] => 15909 [4] => 11060 [5] => 11056 [6] => 11063 [7] => 18367 [8] => 19287 [9] => 20055 [10] => 11054 [11] => 15186 [12] => 19295 [13] => 20056 [14] => 11051 [15] => 18686 [16] => 11052 [17] => 11061 )