สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17352' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10809,24530,10811,11429,11903,11146,17767,11906,17756,10814,10816,10905,10808,11068,17257,16029,10537,19019 Array ( [0] => 10809 [1] => 24530 [2] => 10811 [3] => 11429 [4] => 11903 [5] => 11146 [6] => 17767 [7] => 11906 [8] => 17756 [9] => 10814 [10] => 10816 [11] => 10905 [12] => 10808 [13] => 11068 [14] => 17257 [15] => 16029 [16] => 10537 [17] => 19019 )