พรีออเดอร์

.

8,500 BAHT
10000 BAHT
พรีออเดอร์

The complete two days from "IDOLMASTER SideM 3rd Live Tour", this limited edition also comes including a photobook, set packaging and a 5th bonus book. Disk 1-4 feature the main event + back stage footages. Disk 5 features bonus special material. * Disk 1-4 feature the exact same content with the regular edition
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'17223' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11535,11740,19132,11469,17224,22713,24523,11553,20182,11551,19724,22573,22753,19134,23639,1985,21713,15539 Array ( [0] => 11535 [1] => 11740 [2] => 19132 [3] => 11469 [4] => 17224 [5] => 22713 [6] => 24523 [7] => 11553 [8] => 20182 [9] => 11551 [10] => 19724 [11] => 22573 [12] => 22753 [13] => 19134 [14] => 23639 [15] => 1985 [16] => 21713 [17] => 15539 )