มีสินค้า

890 BAHT
1090 BAHT
add to cart

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'17215' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17508,14891,11081,10021,16215,147,18765,4747,72,18319,14955,19815,22901,22264,16223,2204,17496,16193 Array ( [0] => 17508 [1] => 14891 [2] => 11081 [3] => 10021 [4] => 16215 [5] => 147 [6] => 18765 [7] => 4747 [8] => 72 [9] => 18319 [10] => 14955 [11] => 19815 [12] => 22901 [13] => 22264 [14] => 16223 [15] => 2204 [16] => 17496 [17] => 16193 )