สินค้าหมด

890 BAHT
1090 BAHT

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'17215' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13887,14076,9441,22271,10028,10668,20394,8992,22312,20034,8468,20579,122,18293,13864,20033,22104,21270 Array ( [0] => 13887 [1] => 14076 [2] => 9441 [3] => 22271 [4] => 10028 [5] => 10668 [6] => 20394 [7] => 8992 [8] => 22312 [9] => 20034 [10] => 8468 [11] => 20579 [12] => 122 [13] => 18293 [14] => 13864 [15] => 20033 [16] => 22104 [17] => 21270 )