สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

HEIGHT: 24 cm

q select pid from dex_product where pid<>'17183' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,95,9399,20564,10604,21846,13980,42,16149,18858,8023,11010,6396,20035,19627,5115,22266,20561,21771 Array ( [0] => 95 [1] => 9399 [2] => 20564 [3] => 10604 [4] => 21846 [5] => 13980 [6] => 42 [7] => 16149 [8] => 18858 [9] => 8023 [10] => 11010 [11] => 6396 [12] => 20035 [13] => 19627 [14] => 5115 [15] => 22266 [16] => 20561 [17] => 21771 )