มีสินค้า

2,150 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

HEIGHT: 24 cm

q select pid from dex_product where pid<>'17183' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,70,18858,18764,21784,9504,20562,17855,95,9442,11010,17506,18585,8866,12503,77,10054,2174,1778 Array ( [0] => 70 [1] => 18858 [2] => 18764 [3] => 21784 [4] => 9504 [5] => 20562 [6] => 17855 [7] => 95 [8] => 9442 [9] => 11010 [10] => 17506 [11] => 18585 [12] => 8866 [13] => 12503 [14] => 77 [15] => 10054 [16] => 2174 [17] => 1778 )