สินค้าเหลือน้อย

420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17035' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1293,16138,7347,22113,21914,21716,4956,5635,2971,6686,20637,5924,3834,6511,1413,11214,10714,10042 Array ( [0] => 1293 [1] => 16138 [2] => 7347 [3] => 22113 [4] => 21914 [5] => 21716 [6] => 4956 [7] => 5635 [8] => 2971 [9] => 6686 [10] => 20637 [11] => 5924 [12] => 3834 [13] => 6511 [14] => 1413 [15] => 11214 [16] => 10714 [17] => 10042 )