พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

550 BAHT
650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'17033' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19965,7371,8139,18046,16064,16305,13006,18047,11427,19463,15903,18044,16302,14352,19555,8146,13639,8149 Array ( [0] => 19965 [1] => 7371 [2] => 8139 [3] => 18046 [4] => 16064 [5] => 16305 [6] => 13006 [7] => 18047 [8] => 11427 [9] => 19463 [10] => 15903 [11] => 18044 [12] => 16302 [13] => 14352 [14] => 19555 [15] => 8146 [16] => 13639 [17] => 8149 )