พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

580 BAHT
650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'17033' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17032,18050,16305,21635,7726,18657,18055,7381,3133,9478,18057,11254,21636,8148,20068,19555,19965,16302 Array ( [0] => 17032 [1] => 18050 [2] => 16305 [3] => 21635 [4] => 7726 [5] => 18657 [6] => 18055 [7] => 7381 [8] => 3133 [9] => 9478 [10] => 18057 [11] => 11254 [12] => 21636 [13] => 8148 [14] => 20068 [15] => 19555 [16] => 19965 [17] => 16302 )