พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

580 BAHT
650 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'17033' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18688,3133,3127,23031,5521,3586,7390,8147,8143,17684,20059,8149,12232,11225,13009,6099,19300,8144 Array ( [0] => 18688 [1] => 3133 [2] => 3127 [3] => 23031 [4] => 5521 [5] => 3586 [6] => 7390 [7] => 8147 [8] => 8143 [9] => 17684 [10] => 20059 [11] => 8149 [12] => 12232 [13] => 11225 [14] => 13009 [15] => 6099 [16] => 19300 [17] => 8144 )