พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

360 BAHT
400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'17032' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18058,18044,8486,16302,8152,8170,18051,13162,7390,8139,18045,17033,10972,7726,18048,21194,13008,8470 Array ( [0] => 18058 [1] => 18044 [2] => 8486 [3] => 16302 [4] => 8152 [5] => 8170 [6] => 18051 [7] => 13162 [8] => 7390 [9] => 8139 [10] => 18045 [11] => 17033 [12] => 10972 [13] => 7726 [14] => 18048 [15] => 21194 [16] => 13008 [17] => 8470 )