พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

320 BAHT
400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'17032' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5809,18050,21636,3128,8143,19300,13007,22210,7371,8149,18058,4159,13008,8154,18053,3464,8153,16305 Array ( [0] => 5809 [1] => 18050 [2] => 21636 [3] => 3128 [4] => 8143 [5] => 19300 [6] => 13007 [7] => 22210 [8] => 7371 [9] => 8149 [10] => 18058 [11] => 4159 [12] => 13008 [13] => 8154 [14] => 18053 [15] => 3464 [16] => 8153 [17] => 16305 )