สินค้าเหลือน้อย

240 BAHT
add to cart

[accessories]
· Display base × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17028' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13861,13354,5990,1632,13291,320,10331,4680,10428,15411,12518,19730,12224,15409,11493,575,19361,15400 Array ( [0] => 13861 [1] => 13354 [2] => 5990 [3] => 1632 [4] => 13291 [5] => 320 [6] => 10331 [7] => 4680 [8] => 10428 [9] => 15411 [10] => 12518 [11] => 19730 [12] => 12224 [13] => 15409 [14] => 11493 [15] => 575 [16] => 19361 [17] => 15400 )