มีสินค้า

240 BAHT
add to cart

[accessories]
· Display base × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17028' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13836,6009,13299,18243,13333,15405,12046,10336,15407,12230,13328,17484,13313,2925,16959,20918,12449,12429 Array ( [0] => 13836 [1] => 6009 [2] => 13299 [3] => 18243 [4] => 13333 [5] => 15405 [6] => 12046 [7] => 10336 [8] => 15407 [9] => 12230 [10] => 13328 [11] => 17484 [12] => 13313 [13] => 2925 [14] => 16959 [15] => 20918 [16] => 12449 [17] => 12429 )