สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1100 BAHT
add to cart

[accessories]
· Beam bear × 1
· Striker size × 2

/
q select pid from dex_product where pid<>'17027' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11060,19558,15909,15586,18551,11058,19295,24656,19308,11061,15186,17029,23590,15908,19287,11059,11052,11051 Array ( [0] => 11060 [1] => 19558 [2] => 15909 [3] => 15586 [4] => 18551 [5] => 11058 [6] => 19295 [7] => 24656 [8] => 19308 [9] => 11061 [10] => 15186 [11] => 17029 [12] => 23590 [13] => 15908 [14] => 19287 [15] => 11059 [16] => 11052 [17] => 11051 )