พรีออเดอร์

940 BAHT
1050 BAHT
พรีออเดอร์

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/