สินค้าหมด

940 BAHT
1050 BAHT

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17025' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18114,19288,21403,20894,13098,21573,18112,21406,21398,18115,22200,19971,21362,19156,20052,17026,23527,22781 Array ( [0] => 18114 [1] => 19288 [2] => 21403 [3] => 20894 [4] => 13098 [5] => 21573 [6] => 18112 [7] => 21406 [8] => 21398 [9] => 18115 [10] => 22200 [11] => 19971 [12] => 21362 [13] => 19156 [14] => 20052 [15] => 17026 [16] => 23527 [17] => 22781 )