สินค้าเหลือน้อย

940 BAHT
1050 BAHT
add to cart

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17025' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21770,21526,19971,19156,20894,21528,21573,17026,21769,18114,18112,21406,21398,21768,21403,19288,21527,18115 Array ( [0] => 21770 [1] => 21526 [2] => 19971 [3] => 19156 [4] => 20894 [5] => 21528 [6] => 21573 [7] => 17026 [8] => 21769 [9] => 18114 [10] => 18112 [11] => 21406 [12] => 21398 [13] => 21768 [14] => 21403 [15] => 19288 [16] => 21527 [17] => 18115 )