สินค้าหมด

780 BAHT
1050 BAHT

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17025' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19156,18114,19971,21403,21573,13098,19288,21362,20052,20894,21406,21398,17026,22781,18115,18112,22200 Array ( [0] => 19156 [1] => 18114 [2] => 19971 [3] => 21403 [4] => 21573 [5] => 13098 [6] => 19288 [7] => 21362 [8] => 20052 [9] => 20894 [10] => 21406 [11] => 21398 [12] => 17026 [13] => 22781 [14] => 18115 [15] => 18112 [16] => 22200 )