สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

New single release to celebrate the 1st anniversary of "THE IDOLMASTER MILLION LIVE! "

q select pid from dex_product where pid<>'17022' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21342,19535,22184,17426,20767,18972,1764,17428,18214,14447,11759,17423,1394,18973,17429,11203,1389,14478 Array ( [0] => 21342 [1] => 19535 [2] => 22184 [3] => 17426 [4] => 20767 [5] => 18972 [6] => 1764 [7] => 17428 [8] => 18214 [9] => 14447 [10] => 11759 [11] => 17423 [12] => 1394 [13] => 18973 [14] => 17429 [15] => 11203 [16] => 1389 [17] => 14478 )