สินค้าหมด

3,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16755' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8060,12302,17752,15550,4497,4502,9114,12192,12108,10196,8327,11157,8343,20803,7023,12316,21037,10645 Array ( [0] => 8060 [1] => 12302 [2] => 17752 [3] => 15550 [4] => 4497 [5] => 4502 [6] => 9114 [7] => 12192 [8] => 12108 [9] => 10196 [10] => 8327 [11] => 11157 [12] => 8343 [13] => 20803 [14] => 7023 [15] => 12316 [16] => 21037 [17] => 10645 )