สินค้าเหลือน้อย

4,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16755' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15535,17118,8171,8202,21851,21029,18513,17135,12106,15528,21051,9957,2600,8062,17649,21082,17129,15191 Array ( [0] => 15535 [1] => 17118 [2] => 8171 [3] => 8202 [4] => 21851 [5] => 21029 [6] => 18513 [7] => 17135 [8] => 12106 [9] => 15528 [10] => 21051 [11] => 9957 [12] => 2600 [13] => 8062 [14] => 17649 [15] => 21082 [16] => 17129 [17] => 15191 )