สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16753' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4524,8592,16615,12324,21417,17130,12320,7943,8213,10389,21081,8172,10629,17117,12920,7022,5088,22244 Array ( [0] => 4524 [1] => 8592 [2] => 16615 [3] => 12324 [4] => 21417 [5] => 17130 [6] => 12320 [7] => 7943 [8] => 8213 [9] => 10389 [10] => 21081 [11] => 8172 [12] => 10629 [13] => 17117 [14] => 12920 [15] => 7022 [16] => 5088 [17] => 22244 )