สินค้าเหลือน้อย

4,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16753' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20773,5843,7300,8117,16814,7016,17754,12755,19808,16461,21080,10933,12918,5289,7211,10798,6090,8110 Array ( [0] => 20773 [1] => 5843 [2] => 7300 [3] => 8117 [4] => 16814 [5] => 7016 [6] => 17754 [7] => 12755 [8] => 19808 [9] => 16461 [10] => 21080 [11] => 10933 [12] => 12918 [13] => 5289 [14] => 7211 [15] => 10798 [16] => 6090 [17] => 8110 )