พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features two character songs, instrumental version and mini drama. Includes illustrated jacket.

* หมายเหตุ Serial Code สำหรับใช้กับเกม Love Live! School Idol Festival จะใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2558 นี้เท่านั้น

q select pid from dex_product where pid<>'1660' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24742,599,9743,4611,24979,3300,23088,3457,10267,1226,2923,3549,14031,1663,24597,1236,1266,23863 Array ( [0] => 24742 [1] => 599 [2] => 9743 [3] => 4611 [4] => 24979 [5] => 3300 [6] => 23088 [7] => 3457 [8] => 10267 [9] => 1226 [10] => 2923 [11] => 3549 [12] => 14031 [13] => 1663 [14] => 24597 [15] => 1236 [16] => 1266 [17] => 23863 )