พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2272,536,316,16606,13352,13329,1637,15942,16422,13291,16430,15951,6018,12784,4901,6009,10340,16177 Array ( [0] => 2272 [1] => 536 [2] => 316 [3] => 16606 [4] => 13352 [5] => 13329 [6] => 1637 [7] => 15942 [8] => 16422 [9] => 13291 [10] => 16430 [11] => 15951 [12] => 6018 [13] => 12784 [14] => 4901 [15] => 6009 [16] => 10340 [17] => 16177 )