พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6005,15408,4903,12429,11397,13296,13302,18785,12242,18020,16964,16425,13882,13344,15422,4900,13339,13337 Array ( [0] => 6005 [1] => 15408 [2] => 4903 [3] => 12429 [4] => 11397 [5] => 13296 [6] => 13302 [7] => 18785 [8] => 12242 [9] => 18020 [10] => 16964 [11] => 16425 [12] => 13882 [13] => 13344 [14] => 15422 [15] => 4900 [16] => 13339 [17] => 13337 )