พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4108,18252,16156,13861,11502,12044,6892,16616,16599,12040,13314,16602,13316,16524,7366,18021,9489,15396 Array ( [0] => 4108 [1] => 18252 [2] => 16156 [3] => 13861 [4] => 11502 [5] => 12044 [6] => 6892 [7] => 16616 [8] => 16599 [9] => 12040 [10] => 13314 [11] => 16602 [12] => 13316 [13] => 16524 [14] => 7366 [15] => 18021 [16] => 9489 [17] => 15396 )