พรีออเดอร์

550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16597' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14169,5941,7851,17326,9984,18073,13402,16164,9152,21852,14728,15697,18361,19418,8502,15699,5210,14171 Array ( [0] => 14169 [1] => 5941 [2] => 7851 [3] => 17326 [4] => 9984 [5] => 18073 [6] => 13402 [7] => 16164 [8] => 9152 [9] => 21852 [10] => 14728 [11] => 15697 [12] => 18361 [13] => 19418 [14] => 8502 [15] => 15699 [16] => 5210 [17] => 14171 )