พรีออเดอร์

550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16597' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21274,5211,18356,11722,16164,12942,6464,13391,8649,10060,18137,6567,19294,11129,4835,22399,19835,20589 Array ( [0] => 21274 [1] => 5211 [2] => 18356 [3] => 11722 [4] => 16164 [5] => 12942 [6] => 6464 [7] => 13391 [8] => 8649 [9] => 10060 [10] => 18137 [11] => 6567 [12] => 19294 [13] => 11129 [14] => 4835 [15] => 22399 [16] => 19835 [17] => 20589 )