สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16595' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,19611,19543,16569,19609,21280,16576,19605,16567,19580,16589,16573,22376,16574,21842,16586,16579,22813 Array ( [0] => 20167 [1] => 19611 [2] => 19543 [3] => 16569 [4] => 19609 [5] => 21280 [6] => 16576 [7] => 19605 [8] => 16567 [9] => 19580 [10] => 16589 [11] => 16573 [12] => 22376 [13] => 16574 [14] => 21842 [15] => 16586 [16] => 16579 [17] => 22813 )