พรีออเดอร์

400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16594' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19597,16577,22221,19586,19592,19600,16584,21842,19580,19611,16566,19590,19577,16569,19605,16571,22294,16596 Array ( [0] => 19597 [1] => 16577 [2] => 22221 [3] => 19586 [4] => 19592 [5] => 19600 [6] => 16584 [7] => 21842 [8] => 19580 [9] => 19611 [10] => 16566 [11] => 19590 [12] => 19577 [13] => 16569 [14] => 19605 [15] => 16571 [16] => 22294 [17] => 16596 )