สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16591' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,19592,16559,20625,16595,19022,16548,19589,20831,16577,16560,19599,16547,16567,16574,22455,16565,16575 Array ( [0] => 16549 [1] => 19592 [2] => 16559 [3] => 20625 [4] => 16595 [5] => 19022 [6] => 16548 [7] => 19589 [8] => 20831 [9] => 16577 [10] => 16560 [11] => 19599 [12] => 16547 [13] => 16567 [14] => 16574 [15] => 22455 [16] => 16565 [17] => 16575 )